اخبار

Aug 24th نحوه پشتیبانی خدمات و سرویس ها

نحوه پشتیبانی خدمات و سرویس ها به اطلاع کلیه کاربران گرامی می رساند از تاریخ 31مردادماه95 بخش پشتیبانی با توجه به اولویت های ارسالی درخواستهای مشترکان، به آنها پاسخ دهی می نماید.در صورت ارسال ... بیشتر »

Aug 10th نحوه پاسخگویی در تعطیلات تابستانی

به اطلاع کلیه کاربران گرامی می رساند به دلیل تعطیلات تابستانی از تاریخ 21مرداد لغایت 31مردادماه95 بخش پشتیبانی با تاخیر به مشترکان پاسخ دهی می نماید. همچنین به موارد مهم ذیل توجه داشته ... بیشتر »